Speed-date med Innovasjon Norge (IN) og landbrukskontoret

Går du med planer om å investere i ny driftbygning/lager? Ta i bruk bioenergi? Utvikle en tilleggsnæring ? Skal nye krefter snart ta over på gården (generasjonsskifte)?
Da bør du holde av 26. februar for speed-date med Innovasjon Norge og landbrukskontoret i henholdsvis Follo og Enebakk.

Når: 26. februar 2020
Hvor: Bøndenes hus i Ski
Kl. 9:30 – 15:00

Landbrukskontoret i Enebakk og Follo inviterer til et informasjonsmøte i regi av Innovasjon Norge. Møtet er aktuelt for alle interesserte som har investeringsplaner, og er spesielt aktuelt for:

  • De som er under 35 år og skal eller har overtatt gårdsbruk
  • Alle som planlegger utvidelse av eksisterende næring eller etablering av ny næring på gårdsbruk

Vi starter med et fellesmøte hvor Ingeborg Knutsdatter Gresaker (IN) og Hans Marius Brandstorp (IN) gir generell informasjon om ulike tilskuddsordninger, prioriteringer, søknadsprosess og fornybar energi. Det er satt av tid til spørsmål.

Etter fellesmøtet og lunsj, er det satt av tid til «Speed-dating». Her kan de som er interessert i en samtale med Innovasjon Norge og landbrukskontoret drøfte eventuelle planer de går med.  Det blir satt av ca. 15 minutter på hver, avhengig av hvor mange som vil delta på «Speed-datingen». Dersom noen allerede har grunnlagsmateriale (næringsoppgave og prosjektbeskrivelse) for sine utviklingstiltak, er det ønskelig at IN og landbrukskontoret får disse på forhånd, slik at vi får satt oss inn i dette før «Speed-datingen».

Tidsplan:

09.30-10.00 Frammøte og kaffe Bøndenes Hus i Ski

10.00 -11.30 Fellesmøte/foredrag, Innovasjon Norge

11.30 – 12.15 Lunsj

12.15 – ca. 15.00 «Speed- date» med Innovasjon Norge/landbrukskontoret

Påmelding til follo.landbrukskontor@as.kommune.no eller tlf. 64 96 20 87.
Skal du delta på «Speed-date» så gi beskjed om dette ved påmelding, så vi får satt av tid til deg.
Husk  å sende eventuelt grunnlagsmateriale til Innovasjon Norge og landbrukskontoret før eventuelt «speed date» ;  

  • Alle investeringssaker: næringsoppgave / prosjektbeskrivelse
  • Utviklingsprosjekter (tilleggsnæring): Prosjektbeskrivelse/oversikt over aktiviteter som skal gjennomføres i prosjektet

Dersom du går med utviklingsplaner, vil vi sterk anbefale å benytte sjansen til å delta på hele møtet. Vi forventer at deltakere deltar på fellesmøtet før de går videre på “Speed datingen”. Det er positivt om flere deltakere fra bruket/ familien deltar på møtet.

«Speed date» gjelder ikke rene energisaker.