Gården som ressurs

Annen næringsvirksomhet i tillegg til tradisjonelt landbruk – når må kommunen involveres ?

Akershus fylkeskommune og Follokommunene ønsker, gjennom Etablerertjenesten i Follo og vår gründerveiledning, å sette fokus på landbruksnæringen og veilederen «Garden som ressurs».

Mandag 18. november fra kl. 16.30 har vi derfor samlet bidragsytere som skal dele sin kunnskap om hvilke muligheter som ligger i gården og hva du kan ha av tilleggsnæring på gården uten å måtte søke om dispensasjon eller lage en ny reguleringsplan.

Du er hjertelig velkommen til Enebakk, og bøndenes hus i Meieriskaugveien.

Arrangementet er gratis. Det eneste vi krever er en epost om at du kommer, slik at vi har nok mat og tilstrekkelig med sitteplasser – påmelding sendes pal-morten.grande@enebakk.kommune.no

Program for dagen finner du her: