Fagdag: Fossilfrie korntørker

Klimasmart landbruk Østfold og Kornprogrammet Østfold og Akershus inviterer til en nyttig fagdag om korntørker og lager. Det er et økende behov for mer tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift.
Hva finnes av ulike løsninger på dette?