Sett og skutt – ny løsning for jakta 2019

Hjortevilregisteret har lansert ny side for jegere. På “Min side” kan jegere nå registrere felte hjortevilt, sett elg og hjort, slaktevekter, skrantesjuke-prøver og andre opplysninger.

Ny app

Appen “Sett og skutt” er lansert for registrering av jaktdata i felt.

Vi oppfordrer alle til å levere jaktdata elektronisk.