Slutt på 2019-midler fra IN

Årets midler (2019) til investeringer og bedriftsutvikling i landbruket for Oslo og Akershus er brukt opp. Både til tradisjonelt landbruk og nye næringer.

Det betyr at nye søknader til Innovasjon Norge ikke kan sendes inn før ved årsskiftet. Innovasjon Norge vil returnere søknader som eventuelt kommer inn i løpet av sommeren/høsten.