Jegerprøve eksamens datoer 2019

Frogn – 25/4 Seiersten ungdomskole

Ås – 2/4

Enebakk – 21/3

Vestby – 11/4, 19/9

Ski og Oppegård – 12/2 , 12/3 , 9/4, 21/5 ,3/9, 8/10 , 5/11, 9/11.

Nesodden – 9/5 og 23/5.

Ta kontakt med viltansvarlig i kommunen om du har spørsmål.