Årsrapport drenering 2018

Follo ble opprinnelig tildelt kr. 2 640 255 i dreneringsmidler i januar 2018, noe som var veldig mye i forhold til historisk behov. Dette fordi vel 550 dekar har vært omsøkt i snitt pr. år hos oss siden ordningen ble gjeninnført i 2013.

Resultater 2018:

17 søknader om dreneringstilskudd med 876 dekar areal ble innvilget med kr.

1 761 600 i tilskudd.

11 planer er utført, 850 dekar er blitt drenert systematisk og kr. 1 717 600 er utbetalt i tilskudd.  

Konklusjon

Samtidig som tilskuddet til drenering ble doblet i 2017, så fikk vi mer enn tilstrekkelig med penger. Det ble visstnok midler til gode i Oslo og Akershus for 2018, og disse overføres for bruk i 2019. Dette betyr at det også ser ganske lyst ut for 2019.