IBU-midler 2019

IBU(investering og bedriftsutvikling i landbruket)

Søknadsfrist 1. februar om finansiering til byggetiltak innenfor tradisjonelt landbruk er nå tatt bort. Det kan nå søkes fortløpende gjennom hele året, slik det også er for tilleggsnæringer og fornybar energi. Uansett kan det være en fordel å være tidlig ute med en søknad med tanke på at midlene for 2019 raskt kan bli brukt opp. Er det aktuelt for deg å søke så ta kontakt Follo landbrukskontor for veiledning om søknadsprosessen.

I Follo har det de senere år vært forholdsvis stor aktivitet innenfor bruksutbygging hvor det er gitt støtte fra Innovasjon Norge. Dette viser en optimisme i næringa og framtidstro i landbruket. Det har vært bygd fjøs for melkeproduksjon og  flere nye ammekufjøs eller utvidet eksisterende. Det har også blitt gitt støtte til grønnsakslagre, korntørker ,lager for korn og bioenergianlegg. I 2018 var det 10 søknader fra Follo til Innovasjon Norge. Samlet ble det innvilget tilskudd på kr. 4.073.400.

Les mer om ordningene på Næringutvikling i landbruket.