Reiselivstilbud på gård – ledige plasser

Fylkesmannen i Oslo og Viken inviterer til kurs for deg som ønsker å kombinere gårdsdriften med reiselivstilbud.

Målgruppen for kurset er bønder som tilbyr eller ønsker å tilby aktiviteter og opplevelser innenfor reiseliv basert på gårdens ressurser. Kurset består av 3 deler og starter 4. mars.

Påmeldingsfirst 1. februar – se fullstendig invitasjon

Mer info hos Fylkesmannen i Oslo og Viken