BU-midler 2019 fra Innovasjon Norge (IN)

Alle som planlegger å søke Innovasjon Norge (IN) om finansiering til byggetiltak innenfor tradisjonelt landbruk bør snarest begynne med søknadsprosessen.

Follo landbrukskontor må ha fullstendig søknad innen 1. desember for å få den inn til søknadsfristen til IN 1. februar. Vi går gjennom søknadene før de går videre til IN, om vi oppdager mangler må disse rettes før søknaden sendes videre. Mer informasjon og oversikt over prioriterte tiltak finner du her.

For søknader om tilleggsnæringer og bioenergi er det ingen søknadsfrist, men det kan være en fordel å være tidlig ute med tanke på at midlene for 2019 raskt kan bli brukt opp.

I Follo har det de senere år vært forholdsvis stor aktivitet innenfor bruksutbygging hvor det er gitt støtte fra Innovasjon Norge. Dette viser en optimisme i næringa og framtidstro i landbruket. Det har vært bygd fjøs for melkeproduksjon og  flere nye ammekufjøs eller utvidet eksisterende. Det har også blitt gitt støtte til grønnsakslagre, korntørker og lager for korn.

Har du byggeplaner ta kontakt med Follo landbrukskontor