Viktige søknadsfrister høsten 2018

Det er i oktober flere søknadsfrister som er aktuelle for mange bønder:

Produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket (PT) – 29. oktober

PT kan søkes fra telledato 1. oktober til 29. oktober. Mer info her

OBS. etter 29 oktober er det ikke mulig å rette opp evt feil og mangler i søknaden.

Regionalt miljøprogram (RMP) – 20. oktober

RMP kan søkes fra 1. august til 20. oktober. Mer info her.

Erstatning for klimabetinget avlingstap – 31. oktober. 

Avlingsskadeerstatning er det åpent for å søke om frem til 31. oktober. Mer info her.

 

Har du spørsmål ta kontakt med oss 🙂