Endring i føring av sett elg og sett hjort

Fra jakta 2018 skal alle obersvasjoner av sett elg og sett hjort registeres ved føring av sett elg og sett hjort skjema. Det vil si at dobbeltobservasjoner ikke lenger skal kanselleres. Føring av sett skjema:

  • Personer med gevær, samt hundefører (også om vedkommende går uten gevær) skal føres som jeger.
  • Antall timer som jaktlaget faktisk brukte til observasjon føres. Dersom 4 jegere har jaktet i 6 timer, skal det føres 6 timer i rubrikken “antall timer laget jaktet” og 4 i rubrikken “antall jegere”.
  • Kun dyr som observeres under selve jaktutøvelsen skal registreres
  • Alle direkte observasjoner av elg skal føres, uavhengig av om elgen er sett tidligere samme dag av samme jeger, eller av andre jegere i jaktlaget.
  • Bare direkte observasjoner av sette dyr skal tas med og bare observasjoner gjort under ordinære jaktdager.
  • Dyr som felles skal registreres som sette dyr.
  • Når man jakter både elg og hjort registreres data på både sett elg og sett hjort skjema.