Møte for alle bønder i Follo tirsdag 31.07.2018

Bondelagene i Follo inviterer til møte tirsdag 31/7 klokken 19:00, på Kråkstad Samfunnshus (Kråkstadveien 130, 1408 Kråkstad).

Pga. årets vanskelige situasjon blir det oppfordret til å ta vare på halm, og det vil bli orientert om formidling av halm, pressing, behandling, osv.

Andre temaer på møtet:

  • Avlingsskadeerstatning og søknadsprosess
  • Såkornsituasjonen
  • Regelendringer og hastetiltak som er gjennomført, og nye tiltak som det jobbes med

Representanter fra Akershus Bondelag og Follo Landbrukskontor vil være tilstede for å orientere og svare på spørsmål.

Vi vet at mange bønder sliter om dagen. Det gjelder først og fremst husdyrbøndene, men andre er også berørt. Benytt anledningen til å prate litt med yrkesbrødre og -søstre.

Det blir servert kringle og jordbær. Ta med stol! (Vi blir ute hvis været tillater det.)

Vel møtt.

Hilsen styrene i bondelagene i Follo