Resultatkontroll skogbruk og miljø i Follo 2018

Landbrukskontoret skal i 2018 kontrollere i felt 15 tilfeldig valgte hogster utført i 2015. Landbrukskontoret informerer eierne både før og etter kontrollen.

Kontrollen utføres med skjema og instruks fra Landbruksdirektoratet. Det skal gis informasjon og vurderinger om 1. Generelle opplysninger om feltet, 2. Miljøvurdering av hogst og kulturtiltak, 3. Opplysninger om voksestedet, 4. Hogst og foryngelse, og 5. Oppfølgende skogkulturtiltak.

Landbrukskontoret skal også utføre “foryngelseskontroll”, der alle skogeiere som i skogfondsregnskapet er registrert med å ha omsatt mer enn 250 m3 gran i 2015 og ingen eller få (<1000) planter plantet etterpå, skal forklare forholdet og eventuelt kontrolleres.

Les mer:
Landbruksdirektoratets skjema og veiledning for kontrollen
Landbruksdirektoratet om resultatkontroll skogbruk og miljø