Regionalt miljøtilskudd (RMP) for 2017

Regionalt miljøprogram skal gi en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket ut over det som oppnås med nasjonale ordninger, og det er et mål å synliggjøre miljøinnsatsen.

Mer informasjon om RMP finner du på denne siden eller hos Fylkesmannen.

De viktigste miljøtemaene er:

  • Avrenning fra jordbruket til vassdrag og kyst
  • Riktig bruk av plantevernmidler
  • Kulturlandskap
  • Biologisk mangfold
  • Kulturminner og kulturmiljøer
  • Friluftsliv og tilgjengelighet

Akershus fylke er blitt delt inn i prioriterte vannområder og andre områder. Fra 2016 så er det bare vannområdene Mjøsa og grensevassdrag mot Sverige som ikke er prioriterte områder. I Follo er det to vannområder som har egne forskrifter om regionale miljøkrav. Dette er Vansjø-Hobølvassdraget (Morsa) og Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA). Her legges det begrensninger på jordarbeidingen på kornarealene om høsten.

RMP-resultater for 2017 i Follo:

TILTAK   Vestby Ås Ski Frogn Nesodden Oppegård
Arealer som ikke jordarbeides om høsten – stubb, eng m.v. Dekar  

10311

 

12135

 

18456

 

3832

 

1222

 

0

Direktesådd høstkorn 162

 

164

 

47

 

168

 

0

 

0

 

Stubb i flomutsatte og vassdragsnære arealer 362 58 493 55 0 0
Fangvekster 107 1023

 

250

 

40

 

12

 

0

 

Gras på erosjons- flomarealer 58

 

465

 

381

 

0

 

0

 

0

 

Ugrasharving 50

 

0

 

687

 

255

 

0

 

0

 

Bygdenært (Innmarksbeite) 52

 

461

 

74

 

0

 

161

 

122

 

Grasdekte vannveier meter 1609

 

336

 

3008

 

0

 

0

 

0

 

Grasdekte vegetasjonssoner 17287

 

10072

 

36143

 

3859

 

6159

 

0
SUM redusert jordarbeiding *)   10473

 

12299

 

18503

 

4000

 

1222

 

0

 

SUM fulldyrket jord totalt   35.312 38.057 37.483 15.396 4.713 1.190
% redusert jordarbeiding 2017 30

 

32

 

49

 

26

 

26

 

0

 

% redusert jordarbeiding 2016 27 19 46 22 24 0
Antall RMP-søkere   43

 

49

 

70

 

20

 

6

 

1

 

Konklusjon:

Antall søkere av RMP-tilskudd i Follo er akkurat likt med foregående år, men det er økning på 8000 dekar som ikke høstpløyes. Dette kan nok forklares med dårlig høst med mye nedbør og store problemer med og få sådd høstkorn. Det er også en veldig positiv økning med etablering av over 6000 meter grasdekte vegetasjonssoner langs bekker i Vestby. Tilskudd til lett høstharving er fjernet fra ordningen, og derfor har vi ikke arealdata for dette.

Regionalt miljøprogram, tilskudd 2017 i kroner:

Vestby Ås Ski Frogn Nesodden Oppegård Sum
1 423 752 1 709 226 2 682 949 470 103 230 036 14 620 6 530 686

TS, 20.februar 2018

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.