Lokalt forskningsprosjekt på rødrev

Hva?

Forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet har begynt et viltforskningsprosjekt om rødrevens bevegelser og adferd. Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet og utføres i samarbeid med kommuner, viltforvaltere, grunneiere og jegere i studieområdet. Pilotprosjektet avsluttes i 2019.

Hvorfor?

Hensikten med prosjektet er å identifisere rødrevens bevegelsesmønster og habitatbruk i kulturlandskapet. Dette er et pilotprosjekt der vi skal forbedre metodikk for overvåking av rev og andre predatorer.

Det er foreløpig merket 6 rev og funnet noen spennende resultater – les mer om prosjektet her: NMBU reveprosjektet desember 2017.

 

Har du bås ute?

Se hvordan du kan bidra her: NMBU reveprosjektet desember 2017

Spørsmål rundt prosjektet sendes til forsker Richard Bischof på reveprosjektet@nmbu.no