Frister for skogfond og -tilskudd

Vi minner om følgende frister 2017:

Tilskudd til ungskogpleie: 01.12.2017

Skogfond (for registrering og utbetaling i 2017): 15.12.2017

Ekstra innbetaling av skogfond via Altinn: 06.02.2018 (via landbrukskontoret: 31.01.2018)

 

Les mer om ordningene på våre sider om skogtilskudd og skogfond.

Skogfond kan i hovedregelen kreves utbetalt det året investeringen er gjort og kalenderåret etter.

Ekstra innbetaling kan bare gjøres av skogeiere som har omsatt tømmer i 2017, og inntil 40% av bruttoverdi. Les om ordningen på Landbruksdirektoratet nettsider.