RMP-tilskudd 20. oktober

Husk at søknadsfristen er 20. oktober også i år.

Obs, obs:

  • Hele Follo er definert som prioritert område og da må kartet “prioritert området” velges i kartmenyen for at du skal kunne tegne inn omsøkte arealer.
  • Det gis fortsatt ikke tilskudd til lett høstharving
  • Det gis heller ikke tilskudd til stubbarealer i erosjonsklasse 1

Hvordan du søker og mer informasjon finner du her.

TIPS

Veiledningsfilm for søking av RMP finner du her

Feilmelding: “Subenhetmengde søkt om for tiltak… må være fylt ut.”

Her må man frem med kalkulatoren og summere antall dekar i erosjonsklassene samt antall meter vegetasjonssone og føre inn tallet der det står antall på skjemaet.