Få inspirasjon til nyskaping i landbruket – møt opp på Nyskapingskonferansen 25.10.2017 !

Fremtidens matproduksjon dreier seg om mer enn tradisjon. Ressursene må utnyttes bedre og mer bærekraftig enn tidligere. Ønsker du kunnskap, inspirasjon og nettvert til å tenke nytt, se nye muligheter i eksisterende produksjon eller finne noe nytt – da er dette konferansen for deg!

Program Nyskapingskonferanse 2017