Floghavrerapport for 2017

En begrenset floghavrekontroll ble gjennomført fra 18. juli og frem til 04. august. Informasjon om floghavreinformasjonen i 2017 ble lagt ut på 23.juni 2017, med oppfordring til floghavreinnsats. Det har vært både en tidlig og sen våronn, og med bare stående åkrer, kunne utekontrollen av floghavre starte til normal tid i uke 29. Til sammen 30 eiendommer og 22 foretak var med på listen fra 2016. I tillegg kom 7 nye eiendommer og 7 nye foretak med i 2017. Av disse 29 kontrollerte foretak, ble resultatet slik;

  • • 10 foretak – fikk lukebrev/mail/tlf. og kart uten etterkontroll (Kun enkeltstrå)
  • •  5 foretak – fikk lukebrev/mail og kart med varsel om etterkontroll
  • •  5 foretak – fikk skrytebrev/mail/tlf. – ingen floghavre funnet (Mye i 2016)
  • •  9 foretak – fikk ingen henvendelse fra oss – fant ikke floghavre

Antall kontrollerte eiendommer er mange flere i år enn i 2016, samtidig som ingen eiendommer gikk ut av lista.2 eiendommer ble meldt på til 1-års frierklæringskontroll som ble utført av Follo landbrukskontor. 1 eiendom går videre for 2-årskontroll som skal utføres av Mattilsynet i 2018.

Konklusjon:

Ganske mange eiendommer blir fortsatt kontrollert av landbrukskontoret, men nedgangen i mengde floghavre fortsetter. Større og større driftsenheter, medfører dårligere manuell floghavrekontroll fra brukernes side. Dette er blitt erstattet av mer systematisk sprøyting. Sprøyting med nytt sprøytemiddel (Axial 50 EC) som kom i 2011, har vist seg å virke me-get effektivt også i år. En gjennomgang av årets innsats og resultater, viser at alt går riktig vei. Dette betyr at Follo landbrukskontor sin kontrollinnsats av floghavre i Follo, er godt tilpasset dagens virkelighet. En risikobasert kontroll vil nok også bli gjennomført til neste år.