Veterinærvakt i Follo – ny konkurranse

Kommunene har ansvar for å organisere veterinærvakttjenester. Avtale med veterinærer er inngått for 4-års perioder. Ny avtale skal inngås fra 1. september i år. Interesserte kan gå inn på kommunenes nettsted for tilbud av leveranser, DOFFIN, søk på “veterinærvakttjenester i vaktdistrikt Follo”