Veterinærvaktordningen

Follo landbrukskontor administrerer veterinærvaktordningen. Det er Landbruksdirektoratet som forvalter tilskuddet av kommunale veterinærtjenester (vakttilskuddet).
Vi har i Follo 5 veterinærer i vaktordningen som gjelder fra kl. 16.00 – 08.00 på hverdager, fra fredag kl. 16 til mandag kl. 8 og på helligdager.

Telefon 488 86 980

Veterinærvakta er etablert for å skaffe nødvendig hjelp utenom ordinær arbeidstid. Veterinærvakta er en nødvendig del av beredskapen mot alvorlig smittsomme dyresykdommer og er viktig for å opprettholde god dyrevelferd.

Veterinærvakta gjelder for produksjonsdyr og hest.
Akutte situasjoner knyttet til smådyr/kjæledyr/selskapsdyr henvises til døgnåpen klinikk som for eksempel:
NMBU – Dyresykehuset (Ås)
AniCura Jeløy (Moss)

Holstad veterinærkontor (tidligere veterinærvakt) nås på 64 94 00 40 (i åpningstiden).