Floghavresituasjonen i 2017

En mild vinter og tidlig vår, ga ganske tidlig start på våronna fra midten av april. Siden gikk det i rykk og napp, med mye nedbør og kjølig vær. For mange er siste kornet sådd, helt opp til i dag. Det observeres også mange gule åkrer og åkerflekker på grunn av mye regn og surstoffmangel i åkeren, i tillegg til noe nitrogenutvasking. Prognosene for kornproduksjonen samlet sett kan likevel se ut til å bli et normalår ?

Floghav­re er allerede på gang, og den er lett å finne da all åker står fint så langt. Manglende bekjempelse og innsats mot floghavren kan resultere i reaksjoner fra Mattilsynet.

Follo landbrukskontor kommer på kontrollrunde fra og med tirsdag 18.juli (uke 29). Vårt håp er da, som før, å finne minst mulig floghavre på så få eiendommer som mulig rundt om i Follo.

Oppdaget floghavre på nye eiendommer ?

Ved funn av floghavre på eiendommer du driver som ikke tidligere har vært registrert med floghavre må en planteprøve (et aks) og skjema “Registreringsskjema ved funn av floghavre” fra mattilsynet sendes inn til Kimen Såvarelabratoriet AS (postboks 164, 1431 Ås). Planteprøve og skjema kan også leveres til Follo landbrukskontor.

Frierklæring

Om det på eiendommer som er registrert med floghavre ikke har vært gjort funn de siste årene, anbefaler vi at det sendes inn en søknad om frierklæringskontroll (Skjema for offentlig kontroll – Floghavre). Denne sendes mattilsynet på epost (postmottak@mattilsynet.no) eller per post (Mattilsynet, Regionkontor for Oslo, Akershus og Østfold Moerveien 12, 1430 Ås).
Vi påpeker at det de kommende sesongene etter søknad må dyrkes vårbygg eller vårhvete på tidligere funnsted og skiftene rundt. Brakklegging godtas ikke.

2 landbrukseiendommer er meldt inn for frierklæringskontroll (FRI 1) i år.

Brenning av floghavre(halm)

Brenning av floghavre (halm) etter luking er tillatt i samtlige kommuner i regionen, men det må meldes på forhånd til brannvesenet.

Follo brannvesen IKS – gjelder kommunene Ås, Frogn, Nesodden, Ski og Oppegård.

MOVAR – Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB)  – gjelder Vestby.

Tidligere info og rapporter om floghavre

INFObrev floghavre 2016