Tilskudd til ungskogpleie 2017

35% max 150 kr/dekar.

De fleste kommunene i Akershus er enige om felles regler og satser for bruk av tildelte midler til skogkulturtilskudd. For 2017 gis tilskudd til ungskogpleie med 35% av kostnad inntil 150 kr/dekar. Skogeiere med mer enn 10.000 dekar skog, i Follo bare Ski kommuneskoger, får mindre (25% max 100 kr/daa).

Les mer på vår side om skogtilskudd.