Regional kartlegging av kvikkleire i Follo

NVE utfører nå regional kvikkleirekartlegging i Vestby, Ski, Frogn og Ås  kommune i utvalgte områder basert på befolkning og «mulighet for leire» fra kvartærgeologiske kart. Kartleggingen i kommunene vil bli utført av NGI (Norges Geotekniske Institutt) og vil pågå i ca. 1 år med oppstart feltbefaringer i løpet av april 2017 og påfølgende grunnboringer og vurderinger i 2017 og 2018. I denne sammenheng ber vi om velvilje blant grunneiere for feltbefaringer og senere grunnundersøkelser.

Kartleggingen har som mål å kartlegge områder med potensiell fare for store naturlig utløste kvikkleireskred, med faregrad, konsekvens og risiko.  Kartleggingen er grov, ofte med bare en grunnboring i hver sone, og basert på terrengkriterier. Det vil derfor også kunne finnes kvikkleire utenfor de eventuelt kartlagte kvikkleiresonene og behov for mer detaljerte utredinger med stabilitetsberegninger i eventuelt kartlagte soner ved utbygging.  For areal- og byggeplaner vil alle områder under tidligere havnivå (marin grense er høyeste grense for der det kan finnes kvikkleire) være aktsomhetsområder for kvikkleire.

For mer informasjon om kvikkleirekartleggingen se NVEs nettside om kvikkleireskred.

Resultatet av den regionale kvikkleirekartleggingen med eventuelle kvikkleiresoner vil presenteres på NVE Atlas og på kommunens hjemmesider når disse foreligger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.