Skogbehandling

Viken Skog, SB Skog, Glommen Skog og Nortømmer står for nesten all hogst og tømmeromsetning i Follo og det meste av kulturarbeider som ikke skogeier gjør selv.

Organisasjon Kontaktpersoner
Viken Skog Hans Jørgen Tangevold, tlf 975 74 610
SB Skog Esben Kirk Hansen, tlf 915 32 248
Glommen Skog Espen Carlsen, tlf 904 79 188
Nortømmer Bjørn Frøland, tlf 482 12 899