Skogbehandling

Viken Skog, SB Skog, Glommen Skog og Nortømmer står for nesten all hogst og tømmeromsetning i Follo og det meste av kulturarbeider som ikke skogeier gjør selv.

Organisasjon Kontaktpersoner
Viken Skog Hans Jørgen Tangevold, tlf 97574610.
SB Skog Esben Kirk Hansen, tlf 91532248.
Glommen Skog Espen Carlsen, tlf 90479188.
Nortømmer Bjørn Frøland, tlf 48212899.