Skogbehandling

Viken Skog, SB Skog, Glommen Skog og Nortømmer står for nesten all hogst og tømmeromsetning i Follo og det meste av skogkulturarbeider som skogeier ikke gjør selv.

Organisasjon Kontaktpersoner
Viken Skog Hans Jørgen Tangevold, tlf 975 74 610
SB Skog Morten Ødemark, tlf 906 41 938
Glommen Skog Espen Carlsen, tlf 904 79 188
Nortømmer Bjørn Frøland, tlf 482 12 899

Lenker

Skogkurs’ 13 resymè-brosjyrer (blant annet om Planting, Ungskogpleie, Tynning og Skogfond)

Svenske skogsskötselserien – 20 hefter (blant annet om Plantering (59 sider), Röjning (75 sider), Gallring (93 sider), Stamkvistning (52 sider), Skötsel av björk, al och asp (131 sider), Naturhänsyn (67 sider) og Slutavverkning (60 sider))

 

Regelverk

Skogbruksloven

Forskrift om berekraftig skogbruk

Norsk PEFC Skogstandard

LMD-rundskriv M-2/2006 Ny skogbrukslov datert 22.03.2006

 

Les også om:

Skogfond

MIS i Follo

Skogbruk i «Oslo-marka»