Prosjekt skogbruk og publikum i Follo

Follo skogeierområde, Follo landbrukskontor og Skogselskapet i Oslo og Akershus samarbeider om et prosjekt som skal se på forholdet mellom næringsmessig skogbruk og fritidsbruk av skog i Follo. Det skal vurdere, og eventuelt foreslå, tiltak for å bedre forholdet.

Prosjektet styres av en gruppe med to representanter fra Follo skogeierområde, en fra Follo landbrukskontor og en fra Skogselskapet i Oslo og Akershus.

Mer kommer ……