Postlister

Postlisten gir oversikt over og direkte tilgang til generelle saksdokumenter som er sendt til (inngående) eller fra (utgående) Follo landbrukskontor.

Det kan søkes om innsyn i dokumenter som ikke er publisert på internett. Begjæring om innsyn sendes til  follo.landbrukskontor@as.kommune.no

Her vil det komme oppdaterte postlister hver uke:

Postliste uke 33

Postliste uke 32 (rest)

Postliste uke 28-32

Postliste uke 27

Postliste uke 26

Postliste uke 25

Postliste uke 24

Postliste uke 23