Postlister

Postlisten gir oversikt over og direkte tilgang til generelle saksdokumenter som er sendt til (inngående) eller fra (utgående) Follo landbrukskontor.

Det kan søkes om innsyn i dokumenter som ikke er publisert på internett. Begjæring om innsyn sendes til  follo.landbrukskontor@as.kommune.no

Her vil det komme oppdaterte postlister hver uke:

Postliste uke 49

Postliste uke 48

Postliste uke 47

Postliste uke 46

Postliste uke 45

Postliste uke 44

Postliste uke 43

Postliste uke 42

Postliste uke 41

Postliste uke 40

Postliste uke 39

Postliste uke 38

Postliste uke 37

Postliste uke 36

Postliste uke 35

Postliste uke 34

Postliste uke 33

Postliste uke 28, 29, 30, 31 og 32

Postliste uke 27

Postliste uke 26

Postliste uke 25

Postliste uke 24

Postliste uke 23

Postliste uke 22

Postliste uke 21

Postliste uke 20

Postliste uke 19

Postliste uke 18

Postliste uke 17

Postliste uke 16

Postliste uke 15

Postliste uke 14

Postliste uke 12 og 13

Postliste uke 11

Postliste uke 10

Postliste uke 9

Postliste uke 8

Postliste uke 7

Postliste uke 6

Postliste uke 5

Postliste uke 4

Postliste uke 3

Postliste uke 2

Postliste uke 1

Postliste uke 50, 51 og 52

Postliste uke 49

Postliste uke 48

Postliste uke 47

Postliste uke 46

Postliste uke 45

Postliste uke 44

Postliste uke 43

Postliste uke 42

Postliste uke 41

Postliste uke 40

Postliste uke 39

Postliste uke 38

Postliste uke 37

Postliste uke 36

Postliste uke 35

Postliste uke 34

Postliste uke 33

Postliste uke 32 (rest)

Postliste uke 28-32

Postliste uke 27

Postliste uke 26

Postliste uke 25

Postliste uke 24

Postliste uke 23