Kontakt oss

Telefon: 64 96 20 87
Epost: follo.landbrukskontor@as.kommune.no

Postadresse:
Postboks 183
1431 ÅS

Besøksadresse:
Skoleveien 3
1430 Ås

Landbrukssjef Lars Martin Julseth

Telefon: 64 96 20 81
Mobil: 970 65 846
Epost: lars.martin.julseth@as.kommune.no
Arbeidsområder: Faglig og administrativ leder, plan- og utvikling, prosjekter

Skogbrukssjef Morten Lysø

Telefon: 64 96 20 85
Epost: morten.lyso@as.kommune.no
Arbeidsområder: Skogbruk

Rådgiver Stein Sæter

Telefon: 64 96 20 84
Epost: stein.sater@as.kommune.no
Arbeidsområder: Deling, omdisponering, konsesjon, BU-midler, eiendom, SMIL.

Landbruksveileder Tormod Solem

Telefon: 64 96 20 83
Epost: tormod.solem@as.kommune.no
Arbeidsområder: RMP, drenering, nydyrking, SMIL, floghavre, slam, planering

Landbruksveileder Lene Thomas

Telefon: 64 96 20 80
Epost: lene.thomas@as.kommune.no
Arbeidsområder: Produksjonstilskudd (PT), velferdsordningene, økologisk jordbruk, autorisasjonsbevis

Rådgiver Kristine Skaiaa Born

Telefon: 64 96 20 82
Epost: kristine.born@as.kommune.no
Arbeidsområder: Viltforvaltning (Ås kommune), landbruksveier, areal/kart (ajourhold AR5), planoppgaver.