Kontakt oss

Postadresse: Postboks 183, 1431 Ås
Epost: follo.landbrukskontor@as.kommune.no
Telefon: 64 96 20 87 – ring helst direktenummer (se under)

Ved hjemmekontor viderekobles din telefon automatisk til saksbehandler.

Landbrukssjef Arne Ivar Sletnes

Telefon: 64 96 20 81
Mobil: 997 41 422
Epost: arne.ivar.sletnes@as.kommune.no
Arbeidsområder: Faglig og administrativ leder, plan- og utvikling, prosjekter.

Landbruksrådgiver Bård Olav Kollerud

Telefon: 64 96 20 83
Epost: bardolav.kollerud@as.kommune.no
Arbeidsområder: RMP, SMIL, drenering og nydyrking.

Rådgiver Stein Sæter

Telefon: 64 96 20 84
Epost: stein.sater@as.kommune.no
Arbeidsområder: Deling, omdisponering, konsesjon, BU-midler, eiendom, SMIL og egenerklæring konsesjonsfrihet.

Skogbrukssjef Jørn Lileng

Telefon: 64 96 20 85
Epost: jorn.lileng@as.kommune.no
Arbeidsområder: Skogbruk.

Rådgiver Christina Sogge (Vikariat 1 år, til september 2022)

Telefon: 64 96 20 89
Epost: christina.sogge@as.kommune.no
Arbeidsområder: PT, RMP, autorisasjonsbevis, egenerklæring konsesjonsfrihet.

Landbruksrådgiver Kristine Skaiaa Born (Permisjon fra november 2021)

Telefon: 64 96 20 82
Epost: kristine.born@as.kommune.no
Arbeidsområder: Produksjonstilskudd (PT), velferdsordningene, landbruksveier, økologisk jordbruk, autorisasjonsbevis, jordleieavtaler, ajourhold AR5 (=markslagskart), planoppgaver, og viltforvaltning (Ås og Frogn kommune).