Viltpåkjørsler og andre akutte henvendelser

Ved ulykke

 1. Sikre skadested
  • Plasser bilen slik at den er best synlig og skjermer skadested.
  • Sett på nødblink og parkeringslys. Nærlys kan blende møtende.
  • Ta på refleksvest og sett ut varseltrekant
 2. Ring politiet på 02800 (ved personskade ringer du også 113). Politiet varsler de lokalt viltansvarlige.
 3. Diriger trafikken om nødvendig.
 4. Bruk merkebånd eller noe annet godt synlig og marker påkjørselstedet tydelig dersom dyret forlot veien.

 Følg aldri etter skadet vilt. Viltet kan angripe, og dine spor kan ødelegge for ettersøkshunden.

Ansvar

 • Du plikter å varsle om påkjørsel av dyr, selv om du tror det er uskadd.
 • Du risikerer avkorting på forsikringen og bonustap om ulykken ikke rapporteres og registreres.
 • Skadde dyr lider. Din varsling er viktig for at dyret blir funnet så raskt som mulig.
 • Avliv aldri et større dyr. Den avgjørelsen skal tas av fallviltansvarlige eller politiet.

Tap av husdyr til fredet rovvilt

Roviltprosjektet i Hobøl, Spydeberg, Skiptvedt & Våler i Østfold har laget et godt informasjonsskriv – Beredskapsplan ved husdyrangrep.

Her er det klare instrukser for håndtering av funn av skadde husdyr, kadaver eller rester av kadaver, eller ved mistanke om tap av husdyr til fredet rovvilt.

Viktige telefonnummere i Follo

Fylkesmannens beredskapstelefon: 971 35 265

Rovviltkontakt Neri Horntvedt Thorsen: 994 44 509

Mattilsynets sentralbord: 22 40 00 00