Rådyrforvaltning

Viltforvaltning i Ås kommune er administrativt lagt til Follo landbrukskontor. Hovedutvalget for teknikk og miljø vedtok 19.08.2015 «Målsettinger for utvikling av elg- og rådyrbestandene i ås kommune 2015- 2020» som er styrende for forvaltningen.

I Ås kommune er det 67 aktive rådyrvald. Det er ønskelig å få færre og større rådyrvald, slik som punkt 5 i måsettingene påpeker.

De siste årene har fellingsprosenten ligget på ca. 45 % og det er i 2016 skutt ca 80 rådyr.
Det er også registrert 24 rådyr drept av trafikk eller avlivet etter påkjørsel i 2016.

Mer informasjon om fellingstatistikk (tilbake til 1985) og fallvilt ligger på www.hjorteviltregisteret.no