Vipe

Vipa (Vanellus vanellus) er i ferd med å forsvinne, både fra Norge og andre deler av verden. I Norge har vipa hatt en tilbakegang på mellom 50 og 80 prosent de siste 15 årene. Det haster altså med å ta grep om vipa ikke skal bli helt borte fra norsk natur.
I flere fylker er det de siste årene satt i gang prosjekter for å snu trenden, blant annet med å merke reirene, som ofte legges ute på jordene.

Hva kan den enkelte gjøre?

Det er en del enkle tiltak den enkelte kan gjøre og som kan ha mye å si:

  • Merk reiret med en tynn pinne slik at en ikke uforvarende kjører over reiret når en arbeider med jorda. Pinnen bør være så tynn at den ikke er egnet som sittestad for skjære og kråke. Brøytestikker er et godt tips.
  • Reir kan flyttes noen få meter ved å ta en spade under hele reiret når en skal pløye, ved gjødsling med slange eller liknende. Legg det helst tilbake etterpå.
  • Dekk reiret med f.eks. en bøtte for en kort stund når det blir spredd møkk.
  • Når en skal slå gresset vil det beste være å begynne i midten og arbeide seg utover, slik at ungene kan rømme unna. Spar helst litt gress i kantene der ungene kan gjemme seg.
  • Der andre driver eller man har leiekjøring, må en huske å informere dem om reir og disse tipsene.

For mer informasjon om vipe og prosjekter knyttet til bevaring:

Vern vipa i Hordaland

NIBIOs faktaark om vipa

Vipeprosjektet i Ski

Ski kommune og Follo landbrukskontor i samarbeid med Kråkstad og Ski Bondelag oppfordrer alle grunneiere og bønder til å forsøke å ivareta vipa. I den forbindelse har man satt dette på dagsorden og kontaktet lokale frivillige i Norsk Ornitologisk Forening, som kan bidra med merking av reir. De vil ta kontakt med bønder som har jorder der det er store muligheter for å finne reir eller der det er vipereir man kjenner til. Vi oppfordrer alle til å ta eventuelle henvendelser godt i mot i en felles innsats for vipa.

Vipereir med 4 egg, godt kamuflert. Fotograf: Jan Helge Kjøstvedt

Har du vipereir du vet om, men ikke tid til å merke?
Kontakt gjerne miljørådgiver Maja Dinéh Sørheim i Ski kommune (919 14 668/maja.dinehsorheim@ski.kommune.no),
så ser vi hva vi får til!