Elgforvaltning

Viltforvaltning i Ås kommune er administrativt lagt til Follo landbrukskontor. Hovedutvalget for teknikk og miljø vedtok 19.08.2015 «Målsettinger for utvikling av elg- og rådyrbestandene i ås kommune 2015- 2020» som er styrende for forvaltningen.

I Ås kommune er de et elgvald – Ås elgvald – og dette har 5 jaktfelt; Ås vestre, Ås nordre, Ås øvre/ Kroer, Nordby og Nøstvedt. I 2015 ble elgvaldet med i Follo Elgregion som består av hele eller deler av Vestby, Ski, Ås , Frogn og Nesodden og har et samlet areal på 237 500 daa. Det er vedtatt en bestandsplan for perioden 2015 – 2017.

Follo elgregion sin hovedoppgave er å forvalte den felles elgstammen på en helhetlig måte. Samarbeidet bidrar også til økt kunnskap og bedre forvaltningsgrunnlag for jaktrettighetshavere og jegere, samt en sterkere stemme i aktuelle arealsaker. Regionen skal fungere som et samlet kontaktledd fra kommune til vald og jaktlag.

Styret består av følgende representanter:
Vestby storvald – Vidar Holthe og Jan Oscar Svae
Ski viltstellforening – Halvor Mørch
Krokstad grunneigerlag – Willy Grønstvedt (leder)
Ås grunneierlag – Trygve Sørbø Kvarme og Per Killingmo
Frogn grunneigerlag – Thor Frogner
Frogn Storvald – Johan Stokkeland
Nesodden grunneierlag – Eystein Ruud og Håkon Galby

Informasjon om fellingstatistikk (tilbake til 2003) og fallvilt ligger på www.hjorteviltregisteret.no