Elgforvaltning

Jakttid for elg er fra 25. september frem til 23. desember (lille julaften) jf. Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022. Det er likevel mange ulike tradisjoner for jaktstart og jakttid i Follo.

Follo elgregion

Follo Elgregion består av vald som dekker hele eller deler av Vestby, Ski, Ås , Frogn og Nesodden og har et samlet areal på 237 500 daa.
Follo elgregion sin hovedoppgave er å forvalte den felles elgstammen på en helhetlig måte. Samarbeidet bidrar også til økt kunnskap og bedre forvaltningsgrunnlag for jaktrettighetshavere og jegere, samt en sterkere stemme i aktuelle arealsaker. Regionen skal fungere som et samlet kontaktledd fra kommune til vald og jaktlag.
Det er vedtatt en bestandsplan for perioden 2018-2021 den finner du her:

Bestandsplan for elg Follo elgregion for elgvald – For jakthøstene 2018-2021

Styret består av følgende representanter:
Vestby storvald – Vidar Holthe og Jan Oscar Svae
Ski viltstellforening – Halvor Mørch
Krokstad grunneigerlag – Willy Grønstvedt (leder)
Ås grunneierlag – Trygve Sørbø Kvarme og Per Killingmo
Frogn grunneigerlag – Thor Frogner
Frogn Storvald – Johan Stokkeland
Nesodden grunneierlag – Eystein Ruud og Håkon Galby

Informasjon om fellingstillatelser, statistikk (tilbake til 2003) og fallvilt ligger på www.hjorteviltregisteret.no

Ås kommune

Viltforvaltning i Ås kommune er administrativt lagt til Follo landbrukskontor. Hovedutvalget for teknikk og miljø vedtok 19.08.2015 «Målsettinger for utvikling av elg- og rådyrbestandene i ås kommune 2015- 2020» som er styrende for forvaltningen.

I Ås kommune er de et elgvald – Ås elgvald – og dette har 5 jaktfelt; Ås vestre, Ås nordre, Ås øvre/ Kroer, Nordby og Nøstvedt.