SMIL – Spesielle miljøtiltak i landbruket

Landbrukskontoret forvalter tilskuddsordningen “Spesielle miljøtiltak i landbruket” (SMIL), på vegne av kommunene. SMIL-tilskudd kan gis til tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet og til tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning fra jordbruket.

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket setter rammene for tildeling av tilskudd. Prosjekter og tiltak skal prioriteres ut fra lokale målsetninger og strategier og i Follo gjelder disse:

I hovedtrekk vil tilskuddsmidlene fremover bli prioritert brukt til forurensningstiltak i vannområdet Morsa 2.

Foretak som oppfyller vilkåra for å søke om produksjonstilskudd og som er registrert i enhetsregisteret kan søke SMIL-tilskudd. Også eiere av av landbrukseiendommer hvor det drives tilskuddsberettiget produksjon kan søke. Eier må alltid gi tillatelse til gjennomføring av prosjekt eller tiltak, om eiendommen drives av andre.

Hvordan søker jeg?

Søknader skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Alt inn. Digitalt søknadsskjema blir tilgjengelig 11.februar 2019.
Søknader mottas fortløpende, med siste frist 10. oktober.

Søknad finner du her

Instruksjonsfilm for søker til ny tjeneste finner du her.

Mer info om SMIL finner du lenker til under:

Årsrapport SMIL- ordning 2018 ligger her

Landbruksdirektoratets infoside om SMIL