Regionalt miljøprogram – RMP tilskudd

Ta vare på matjorda og miljøet. La åkeren ligge i stubb over vinteren.

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk – frist 20. oktober 2018

  • gå inn på www.Altinn.no
  • Logg inn med MinID eller BankID (kodebrikke og personlig passord)
  • Velg å representere foretaket ikke deg selv som person
  • Velg fylke og fyll inn/endre eiendommer. Har du tidligere søkt elektronisk, finner du igjen eiendommer og kartdata
  • Det må krysses av for gjødselplan og sprøytejournal på skjemaet.

Veiledningsfilm for søking av RMP finnes her.

Ved å søke elektronisk får du ferdig utfylte data om foretak, opplysninger lagres fra tidligere år, opplysningene blir fortløpende kontrollert og du får umiddelbar beskjed om du har fylt ut skjema riktig. Etter sendt søknad får du en kvittering og du kan se når søknaden er behandlet. Søknaden finner du i “min meldingsboks” i Altinn.

Om du ikke kan søke elektronisk er papirskjema her og kart finner du her.

Husk:
– at i Follo er det to vannområder med strenge jordarbeidingskrav regulert i egne forskrifter; Morsa og PURA.
– at du alltid kan kontakte Follo landbrukskontor for å få hjelp med søknaden
– at Follo landbrukskontor også i år kan hjelpe deg med å søke elektronisk
– at du fortsatt kan søke RMP-tilskudd på papir

Mer informasjon finner du her:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus om RMP – satser, regler og veileder
Landbrukdirektoratets informasjon om regionale miljøtilskudd

Informasjon om bruk av RMP i Follo 2017 finner du her.