Regionalt miljøprogram – RMP tilskudd

Ta vare på matjorda og miljøet. La åkeren ligge i stubb over vinteren.

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk – Fra 1. august til og med 20. oktober 2018

I løpet av 2018 vil Regionalt miljøprogram bli rullert og det vil fra 2019 bli felles program for Akershus, Buskerud og Østfold. Fra 2019 kan vi derfor forvente en den endringer for ordningen. Forslag til nytt miljøprogram blir lagt ut til høring i juni 2018.

  • gå inn på www.Altinn.no
  • Logg inn med MinID eller BankID (kodebrikke og personlig passord)
  • Velg å representere foretaket ikke deg selv som person
  • Velg fylke og fyll inn/endre eiendommer. Har du tidligere søkt elektronisk, finner du igjen eiendommer og kartdata
  • Det må krysses av for gjødselplan og sprøytejournal på skjemaet.

Veiledningsfilm for søking av RMP finnes her.

Ved å søke elektronisk får du ferdig utfylte data om foretak, opplysninger lagres fra tidligere år, opplysningene blir fortløpende kontrollert og du får umiddelbar beskjed om du har fylt ut skjema riktig. Etter sendt søknad får du en kvittering og du kan se når søknaden er behandlet. Søknaden finner du i «min meldingsboks» i Altinn.

Om du ikke kan søke elektronisk er papirskjema her og kart finner du her.

Husk:
– at i Follo er det to vannområder med strenge jordarbeidingskrav regulert i egne forskrifter; Morsa og PURA.
– at du alltid kan kontakte Follo landbrukskontor for å få hjelp med søknaden
– at Follo landbrukskontor også i år kan hjelpe deg med å søke elektronisk
– at du fortsatt kan søke RMP-tilskudd på papir’

Nytt i 2018

I jordbruksavtalen ble det enighet om å innføre tilskudd til nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel i alle fylker fra 2018.

Mer informasjon finner du her:

Veileder – RMP 2018
Fylkesmannen i Oslo og Akershus om RMP – satser, regler og veileder
Landbrukdirektoratets informasjon om regionale miljøtilskudd

Informasjon om bruk av RMP i Follo 2018 finner du her