Regionalt miljøprogram – RMP tilskudd

Ta vare på matjorda og miljøet. La åkeren ligge i stubb over vinteren.

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk fra 15. september. Søknadsfrist 15. oktober 2022.

Ny veileder for 2022

Se veileder for regionale miljøtilskudd og regionale miljøkrav

Hvordan søke RMP-tilskudd :

Her er en veilder som viser søknadsprossessen steg for steg

  • gå inn på www.Altinn.no
  • Logg inn med MinID eller BankID (BankID-app, kodebrikke/personlig passord, BankId på mobil)
  • Velg å representere foretaket ikke deg selv som person
  • Velg fylke og fyll inn/endre eiendommer
  • Det må krysses av for gjødselplan og sprøytejournal på skjemaet

Veiledningsfilm for søking av RMP finner du her.

Ved å søke elektronisk får du ferdig utfylte data om foretak, opplysninger lagres fra tidligere år, opplysningene blir fortløpende kontrollert og du får umiddelbar beskjed om du har fylt ut skjema riktig. Etter sendt søknad får du en kvittering og du kan se når søknaden er behandlet. Søknaden finner du i “min meldingsboks” i Altinn.

Om du ikke kan søke elektronisk ta kontakt med oss og kart finner du her.

Søk innen fristen:

Innsending etter søknadsfristen, men før 14 dager er gått: 

I flere år har det vært forskjellige regler for PT og RMP med hensyn til konsekvenser av å levere søknaden for seint. I år er det likt: For begge ordningene vil det bli trekk på 1000 kr pr dag dersom søknaden leveres etter søknadsfristen. Søknaden kan leveres inntil 14 dager etter fristens utløp.  

Innsending etter 14 dagers perioden: 

Det er ikke mulig å levere eller RMP-søknad, seinere enn 14 dager etter søknadsfristen, uten at Fylkesmannen har innvilget dispensasjon fra søknadsfristen. 

Endre søknaden etter søknadsfristen, men før 14 dager er gått: 

For RMP kan ikke søkeren endre søknaden selv. Hvis søkeren ønsker å endre søknaden, må søkeren ta kontakt med kommunen. Kommunen kan rette søknaden på vegne av søkeren, men denne muligheten er avgrenset til åpenbare feilføringer. Andre endringer betraktes som ny innsending av søknaden, med 1000 kr pr dag i trekk.   

Endring etter 14 dagers perioden: 

RMP – dersom søker vil endre en innsendt søknad etter de 14 trekkdagene, skal det betraktes som innsending av ny søknad. Søkeren kan søke Fylkesmannen om dispensasjon fra søknadsfrist. 

Ofte stilte spørsmål (og svar)  – Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oslo og Viken finner du her 

Husk:

  • at i Follo er det to vannområder med strenge jordarbeidingskrav regulert i egne forskrifter; Morsa og PURA.
  • at du alltid kan kontakte Follo landbrukskontor for å få hjelp med søknaden
  • at Follo landbrukskontor også i år kan hjelpe deg med å søke elektronisk