Produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket (PT)

Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk.

Søknadsfristene i 2019 vil praktiseres mer fleksibelt. Det betyr at det vil være mulig å levere søknaden i opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29. mars (del 1 av søknaden) og 29. oktober (del 2 av søknaden).

Frist for etterregistrering
Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

  • Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober.
  • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober.
  • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober.
  • Rugeegg levert til rugeri etter 15. oktober.
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt etter 15. oktober.

Tidspunkt for utbetaling
Utbetaling av tilskudd på grunnlag av søknad i 2019 skjer i februar året etter. Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknadsomgangen i 2019, er planlagt i uke 8 i 2020.

Når skal jeg søke om hva i 2019? 
DatoHva skjer på disse  datoene?Hva kan jeg søke om tilskudd for?
1. mars 2019Telledato for del 1 av søknaden. Det er mulig å registrere søknad om produksjonstilskudd. – Husdyrtilskudd (unntatt bikuber)- Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon- Driftstilskudd til melkeproduksjon- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon-Tilskudd til små og mellomstore melkebruk Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid- Tilskudd for grovfôrareal(Disse to tilskuddene søker du om i del 2, men du må ha registrert antall dyr du disponerer i søknaden per 1. mars for at de skal tas med i tilskuddsgrunnlaget for de to tilskuddsordningene)
15. mars 2019Søknadsfrist for del 1 av søknaden
29. mars 2019Frist for å endre opplysninger i del 1 av innsendt søknad
1. oktober 2019Telledato for del 2 av søknaden. Det er mulig å registrere søknad om produksjons- og avløsertilskudd. – Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid- Husdyrtilskudd- Tilskudd til økologisk areal og husdyr- Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser- Distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum- Areal- og kulturlandskapstilskudd- Tilskudd til dyr på beite- Tilskudd til dyr på utmarksbeite- Driftstilskudd til melkeproduksjon- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon-Tilskudd til små og mellomstore melkebruk Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid- Tilskudd for grovfôrareal
15. oktober 2019Søknadsfrist for del 2 av søknaden
29. oktober 2019Frist for å endre opplysninger i del 2 av innsendt søknad
10. januar 2020Frist for å etterregistrere opplysninger– Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober- Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober

– Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober- Rugeegg levert til rugeri etter 15. oktober- Frukt, bær og veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter dyrket i Nord-Norge, som er solgt etter 15. oktober. 
Februar 2020, uke 8Utbetaling etter søknad pr. 1.3 og 1.10 2019