Produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket (PT)

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for mange tilskuddsordninger for bønder med formål “å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk”.

Hvordan søke PT ?

 • gå inn på www.landbruksdirektoratet.no
 • Velg “Søknadsskjema” – trykk så start tjeneste
  (Bildeveileder finner du under)
 • Alternativt gå rett til søknadsskjema på Altinn via denne linken
 • Logg inn med MinID eller BankID (kodebrikke og personlig passord)
 • Velg å representere foretaket ikke deg selv som person

Søkt tidlig. Sett av god tid.
Ring oss om du har problemer – 64 96 20 87
Søk innen fristen hhv. 15.mars og 15. oktober!

VIKTIGE DATOER 2021del 1 del 2
Søknads åpning/ Telledato01.mar01.okt
Søknads frist15.mar15.okt
Frist for endring av opplysninger
i levert søknad
29.mar29.okt
Frist for etterregistrering av
opplysninger*
10. jan
2022
Utbetaling av PT 2021*Uke 72022

Kan jeg søke PT ?

For å kunne søke PT må man ha et foretak som oppfyller disse kravene:

 • være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer)
 • drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer (Foretak som kun driver med birøkt er unntatt fra kravet om at produksjonen må drives på én eller flere landbrukseiendommer)
 • disponere de dyra og de arealene det søker tilskudd for
 • drive arealet det søker tilskudd for aktivt på det tidspunkt eller i den perioden som fremgår av jordbruksavtalen for å være berettiget tilskudd.

*Frist for etterregistrering
Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

 • Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober.
 • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober.
 • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober.
 • Rugeegg levert til rugeri etter 15. oktober.
 • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt etter 15. oktober.

*Tidspunkt for utbetaling
Utbetaling av tilskudd på grunnlag av søknad skjer i februar året etter søknadsåret.