Produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket (PT)

Det er nå innført nytt søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Det er to søknadsfrister og én utbetaling per år. På høsten er det 1.oktober som er telledato og 15. oktober er søknadsfristen. Vi anbefaler at du er tidlig ute med å søke.

Fra og med 2018 vil søknadsfristene være 15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1. oktober).

Oversikt over hvilke tilskudd man søker om når, finner du her.

Lever innen søknadsfristen 15. oktober
  • Du kan levere søknaden fra og med 1. oktober, som er telledato
  • Søknadsfristen er 15. oktober
  • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. oktober
  • Søknader levert etter søknadsfrist (15.oktober) vil avvises – absolutt søknadsfrist.

Dispensasjon fra søknadsfristen kan fortsatt gis ved særlige tilfeller.

Søknaden skal leveres elektronisk, fra og med mai 2017 er det ikke mulig å levere søknad om produksjonstilskudd eller tilskudd til avløsning ved ferie og fritid på papir. Landbrukskontoret vil være behjelpelige med pc og bistand for elektronisk søknad.

Er du ny søker?

Ny søkere bør ta kontakt med oss i god tid før søknadsfristen. Før du får levert søknad om produskjonstilskudd må

  • foretaket registrert i Enhetsregisteret – både med foretak og virksomhet
  • foretaket være registret i Landbruksregisteret
 Når skjer utbetalingen?

Utbetalingen skjer i februar året etter søknadsfristene.

Frist for etterregistrering

Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

  • Avløserutgifter for perioden 15. oktober til 31. desember
  • Dyr på beite som er tatt ned fra utmarksbeite senere enn 15. oktober
  • Livdyr av gris, kylling og kalkun som er solgt mellom 15. oktober og 31. desember
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker, samt poteter produsert i Nord-Norge, som er solgt mellom 15. oktober og 31. desember, og som man søker om distriktstilskudd for

Mer informasjon finner du her

Landbruksdirektoratets hjemmesider

Har du spørsmål ta kontakt med oss på landbrukskontoret så tidlig som mulig.