Produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket (PT)

Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.

Søknadsfrister og telledato

Del 1 har søknadsfrist 15. mars med telledato 1.mars. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad

Del 2 har søknadsfrist 15.oktober, med telledato 1.oktober. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Det kan søkes fra telledato til og med søknadsfrist.

Søknaden MÅ leveres elektronisk, det er ikke adgang til å levere papirsøknad.

Søknadsfrist DEL 1

 • Du kan levere søknaden fra og med 1. mars, som er telledato
 • Søknadsfristen er 15. mars
 • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars

Hva er det du skal registrere og søke tilskudd for i mars?

I søknaden med søknadsfrist 15. mars, skal du registrere antall husdyr du disponerer 1. mars. Registreringen du gjør gir grunnlag for utmåling av husdyrtilskudd, tilskudd til økologisk husdyrproduksjon, driftstilskudd til melkeproduksjon og til spesialisert kjøttfeproduksjon og tilskudd til små og mellomstore melkebruk. I tillegg tas dyretallet per 1. mars med i grunnlag for avløsertilskudd og tilskudd for grovfôrareal, som har søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsfrist DEL 2

 • Du kan levere søknaden fra og med 1. oktober, som er telledato
 • Søknadsfristen er 15. oktober
 • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. oktober

Hva er det du skal registrere og søke tilskudd for i oktober?

Du kan søke om

 • tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2019
 • husdyrtilskudd (unntatt ammegeit og sau)
 • tilskudd til økologisk areal og husdyr
 • tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum omsatt i 2019
 • areal- og kulturlandskapstilskudd
 • tilskudd til dyr på beite
 • tilskudd til dyr på utmarksbeite
 • driftstilskudd til melkeproduksjon
 • driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon
 • tilskudd til små og mellomstore melkebruk

Du registrerer dyr som gir grunnlag for

 • tilskudd for avløsning ved ferie og fritid for 2019
 • tilskudd for grovfôrareal

Frist for etterregistrering
Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

 • Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
 • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
 • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.
 • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt mellom 16. oktober og 31. desember.

Tidspunkt for utbetaling
Utbetaling av tilskudd på grunnlag av søknad i 2018 skjer i februar året etter. Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknadsomgangen i 2018, er planlagt i uke 8 i 2019.

Når skal jeg søke om hva i 2018?

Dato Hva skjer på disse  datoene? Hva kan jeg søke om tilskudd for?
1. mars 2018 Telledato for del 1 av søknaden.

Det er mulig å registrere søknad om produksjonstilskudd.

– Husdyrtilskudd (unntatt bikuber)

– Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

– Driftstilskudd til melkeproduksjon

– Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

– Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

– Tilskudd for grovfôrareal

(Disse to tilskuddene søker du om i del 2, men du må ha registrert i søknaden de dyr du disponerer per 1. mars for at disse skal tas med i tilskuddsgrunnlaget for de to tilskuddsordningene)

15. mars 2018 Søknadsfrist for del 1 av søknaden.

Det er ikke mulig å levere søknad etter at søknadsfristen har gått ut. Dersom du ikke søker innen fristen, får du ikke tilskudd

29. mars 2018 Frist for å endre opplysninger i del 1 av innsendt søknad
1. oktober 2018 Telledato for del 2 av søknaden.

Det er mulig å registrere søknad om produksjons- og avløsertilskudd.

– Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018

– Husdyrtilskudd

– Tilskudd til økologisk areal og husdyr

– Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser

– Distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum

– Areal- og kulturlandskapstilskudd

– Tilskudd til dyr på beite

– Tilskudd til dyr på utmarksbeite

– Driftstilskudd til melkeproduksjon

– Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

– Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018

– Tilskudd for grovfôrareal

15. oktober 2018 Søknadsfrist for del 2 av søknaden

Det er ikke mulig å levere søknad etter at søknadsfristen har gått ut. Dersom du ikke søker innen fristen, får du ikke tilskudd.

29. oktober 2018 Frist for å endre opplysninger i del 2 av innsendt søknad
10. januar 2019 Frist for å etterregistrere opplysninger – Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember

– Dyr på utmarksbeite som er tatt ned fra beite senere enn 15. oktober

– Livdyr (kylling og kalkun) som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember

– Kvantum frukt, bær og veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland) samt poteter dyrket i Nord-Norge som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.

Februar 2019, uke 8 Utbetaling etter søknad pr. 1.3 og 1.10 2018

Er du ny søker?

Ny søkere bør ta kontakt med oss i god tid før søknadsfristen. Før du får levert søknad om produksjonstilskudd må

 • foretaket registrert i Enhetsregisteret – både med foretak og virksomhet
 • foretaket være registret i Landbruksregisteret

Mer informasjon finner du her:

Landbruksdirektoratets hjemmesider

Link til søknadsskjema:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-i-jordbruket-og-tilskudd-til-avlosning-ved-ferie-og-fritid/

Har du spørsmål ta kontakt med oss på landbrukskontoret så tidlig som mulig.

Avløsning ved sykdom og fødsel o.l.

Brukerveiledning: AGROS – elektronisk søknad og saksbehandling av tilskudd til  avløsning ved sykdom og fødsel mv.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom/regelverk