Plantevernmidler

Plantevernmidler brukes til bekjempelse av skadegjørere som sopp, ugras og skadedyr. Gjeldene lovverk for plantevernmiddler er forskrift om plantevernmidler hjemlet i matloven.

Kjøp og yrkesmessig bruk av plantevernmidler forutsetter gyldig autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Autorisasjonsbeviset er gyldig 10 år om gangen.

I Follo arrangerers årlig fornyingskurs og førstegangskurs for sprøytesertifikat av Studieforbundet næring og samfunn. Etter gjennomført eksamen eller fornyingskurs må du ta kontakt med landbrukskontoret eller Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) for å få tilsendt autorisasjonsbevis. De vurderer om du oppfyller de formelle kravene til autorisasjon. Oppfyller du kravene får du tilsendt  autorisasjonsbeviset  i posten i løpet av 4 uker. Om landbrukskontoret eller FMLA ikke har kjennskap til om du oppfyller kravene må du ta kontakt og dokumentere behovet.

Les mer her:

Studieforbundet næring og samfunn – Kursprogram høsten 2016/ Våren 2017

Informasjon om plantevernmidler – Mattilsynet