Plantevernmidler

Plantevernmidler brukes til bekjempelse av skadegjørere som sopp, ugras og skadedyr. Gjeldene lovverk for plantevernmiddler er forskrift om plantevernmidler hjemlet i matloven.

Kjøp og yrkesmessig bruk av plantevernmidler forutsetter gyldig autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Autorisasjonsbeviset er gyldig 10 år om gangen.

Etter gjennomført eksamen eller fornyingskurs må du ta kontakt med landbrukskontoret eller Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) for å få tilsendt autorisasjonsbevis. De vurderer om du oppfyller de formelle kravene til autorisasjon. Oppfyller du kravene får du tilsendt  autorisasjonsbeviset  i posten i løpet av 4 uker. Om landbrukskontoret eller FMLA ikke har kjennskap til om du oppfyller kravene må du ta kontakt og dokumentere behovet.

Informasjon om kurs: Kontakt Ellen Skauen Ruud, mobilnr. 950 28 029

mail: Ellen@naeringogsamfunn.no

Les mer her:

Informasjon om plantevernmidler – Mattilsynet

Kurs 2018