Annet

Veterinærvaktordningen

Follo landbrukskontor administrerer veterinærvaktordningen. Det er Landbruksdirektoratet som forvalter tilskuddet av kommunale veterinærtjenester (vakttilskuddet).
Holstad veterinærkontor har 24-timers vakttelefon 64 94 00 40.