Næringsutvikling i landbruket

Dersom du går med byggeplaner eller har planer om ny næringsutvikling på gården din har Innovasjon Norge (IN) en rekke virkemidler. Det kan være investeringer innenfor tradisjonelt landbruk, inn på tunet virksomheter (grønn omsorg), grønt reiseliv, mat og drikke med lokal identitet og fornybar energi. Innovasjon Norge kan yte både lån og tilskudd til tiltak innenfor disse områdene.

Les mer om tradisjonelt landbruk, tilleggsnæringer ,fornybar energi og andre ordninger på nettsidene til Innovasjon Norge.

For tiden har følgende saker prioritet i Akershus.

Hvordan søke?

Landbrukskontoret ser gjennom søknader på ordningene tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer, før de går til IN. Skal du søke på disse ordningene ta kontakt med oss (Tlf. 64 96 20 87).

Den tidligere søknadsfristen til IN er tatt vekk fom 1/1/19 og de tar i mot søknader hele året, men vi anbefaler å søke tidlig på året.

Opprette søknad

Søknader opprettes på Innovasjon Norges nettsider.

Velg den ordningen du skal søke på og nederst på siden finner du da en slik boks:

Velg det som passer for deg og du blir sendt videre til søknadsmodulen.

Etablerertjenesten i Follo

Etablerertjenesten tilbyr hjelp for tilleggsnæringer i den tidlige fasen av etablering. De tilbyr gratis etablererkurs og veiledning, hvor du får du hjelp til å lage en forretningsplan, lære om markedsføring, markedsundersøkelse og regnskap. De hjelper også etablerere med søknader til Innovasjon Norge.

Kontaktinfo til etablerer tjenesten:

etablerer@norgesvel.no
tlf: 909 25 266

Lenker

Garden som ressurs