Veiledning og økonomisk støtte

Innovasjon Norge

Dersom du går med byggeplaner eller har planer om ny næringsutvikling på gården din har Innovasjon Norge (IN) en rekke virkemidler. Det kan være investeringer innenfor tradisjonelt landbruk, inn på tunet virksomheter (grønn omsorg), grønt reiseliv, mat og drikke med lokal identitet og fornybar energi. Innovasjon Norge kan yte både lån og tilskudd til tiltak innenfor disse områdene.

Les mer om tradisjonelt landbruk, tilleggsnæringer ,fornybar energi og andre ordninger på nettsidene til Innovasjon Norge.

For tiden har følgende saker prioritet i Akershus.

Hvordan søke?

Landbrukskontoret ser gjennom søknader på ordningene tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer, før de går til IN. Skal du søke på disse ordningene ta kontakt med oss (Tlf. 64 96 20 87).

Den tidligere søknadsfristen til IN er tatt vekk fom 1/1/19 og de tar i mot søknader hele året, men vi anbefaler å søke tidlig på året.

Opprette søknad

Søknader opprettes på Innovasjon Norges nettsider.

Velg den ordningen du skal søke på og nederst på siden finner du da en slik boks:

Velg det som passer for deg og du blir sendt videre til søknadsmodulen.

Etablerertjeneste

Etablerertjenesten tilbyr hjelp for tilleggsnæringer i den tidlige fasen av etablering. De tilbyr gratis etablererkurs og veiledning, hvor du får du hjelp til å lage en forretningsplan, lære om markedsføring, markedsundersøkelse og regnskap. De hjelper også etablerere med søknader til Innovasjon Norge.

Kontaktinfo til etablerer tjenesten:

etablerer@norgesvel.no
tlf: 909 25 266

Lenker

Garden som ressurs

Mentorordningen i landbruket

Mentorordninga i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling med mer. 

Mentorordningen er godt tilbud til alle som er nye i landbruket. Ferske bønder og de som skal starte med en ny produksjon oppfordres til å søke.

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvar for administrasjon av Mentorordningen.  NLR samarbeider med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge regionalt. 

Alle mentorpar blir tilknyttet en regionkontakt i NLR. Før de setter i gang får de opplæring i hva opplegget går ut på og hva det vil si å være mentor. Opplæringen skjer regionvis der mentorer, ferske bønder og regionkontakter i NLR møtes. Mentorparene inngår en avtale som innebærer kommunikasjon og møter gjennom ett år. Mentor får godtgjøring for arbeidet. Tilbudet er gratis for ny bonde.

Mentorordninga har fungert veldig godt. Mange har benyttet seg av tilbudet og hatt stort utbytte av å delta. Dette er et gjennomarbeidet opplegg med opplæring av mentorer, samlinger og oppfølging gjennom året, sier regionkontakt Ole Henrik Lauritzen som er ansvarlig for ordninga i NLR Øst. 

Du får gode, praktiske råd fra en erfaren bonde. Av og til kan det være vanskelig å spørre en nabo eller kollega om råd igjen og igjen. Da er det er lettere med fast mentor som får godtgjørelse. 

NLR oppfordrer også erfarne bønder som kan tenke seg å være mentor om å søke ordningen. Vi trenger dyktige bønder som ønsker å dele av sin kompetanse. 

 Søknadsfristen for å delta i mentorordningen er 1. desember 2020.

For mer informasjon og søknadsskjema: https://www.nlr.no/mentor/