Nye viltvakter

Viltvaktordningen i Ås kommune skal bidra til en profesjonell og effektiv ivaretakelse av kommunenes oppgaver knyttet til fallvilt og dyrevelferd.
Skadefelling etter kommunalt vedtak kan også inngå i viltvaktas oppgaver.

Utlysning

Ås kommunes viltvakt søker 2 nye deltakere fra 2020.
Interesserte bes sende skriftlig søknad til follo.landbrukskontor@as.kommune.no innen 26. januar.

Vi søker personer som:

 • er godkjent hundeekvipasje for ettersøk
 • har godkjent kurs «ettersøk videregående» eller vil delta på kurs
 • har godkjent kurs i arbeidsvarsling eller vil delta på kurs
 • er registrert i jegerregisteret, betalt jegeravgift og avlegger årlig skyteprøve
 • har erfaring og kompetanse med ettersøk, jakt og slakting
 • kan benytte elektronisk rapportering (hjorteviltregisteret/ app og epost)
 • disponerer egen storviltrifle og hagle
 • har arbeidssituasjon som tillater stor fleksibilitet i forbindelse med utrykning
 • kort reisevei
 • har førerkort kl B og innehar egen egnet bil
 • har god samarbeidsevne
 • er personlig egnet

Ås kommune har siden 1999 hatt en viltvaktgruppe med seks jaktkyndige deltakere. De går døgnvakt i 7 dager fra tirsdag kl. 15 og ca. hver 6 uke.

Ved spørsmål ta kontakt med Follo landbrukskontor v/ Kristine Skaiaa Born
tlf. 64 96 20 82 eller epost kristine.born@as.kommune.no

Aktuelle dokumenter