Kornoppgave 3 (K03)

Alle som har søkt avlingsskade og ikke fått ferdigbehandlet søknaden har fått tilsendt kornoppgave 3 fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Det er frist for levering av denne 30. april

Send gjerne rettet og signert kornoppgave til oss på epost – follo.landbrukskontor@as.kommune.no

For omregning av korn slått til grovfor benytt dette skjema: