Resultatkartlegging skogbruk og miljø i Follo 2019

Landbrukskontoret skal i 2019 oppsøke i felt 12 tilfeldig valgte hogster utført i 2016. Landbrukskontoret informerer eierne før og etter kartleggingen.

Kartleggingen utføres med skjema og instruks fra Landbruksdirektoratet. Det skal gis informasjon og vurderinger om 1. Generelt om feltet, 2. Miljøvurdering av hogst og kulturtiltak, 3. Voksestedet, 4. Hogst og foryngelse, 5. Foryngelsens tilstand, og 6. Oppfølgende skogkulturtiltak.

Les mer:

Landbruksdirektoratets skjema for resultatkartlegging foryngelsesfelt og veiledning til utfylling av skjemaet

Landbruksdirektoratet om resultatkartlegging skogbruk og miljø

Follo landbrukskontor – Foryngelseskontroll