Resultatkartlegging skogbruk og miljø i Follo 2021

Landbrukskontoret skal i 2021 oppsøke i felt 12 tilfeldig valgte hogster utført i 2018. Landbrukskontoret informerer eierne.

Kartleggingen utføres med skjema og instruks fra Landbruksdirektoratet. Det skal gis informasjon og vurderinger om 1. Generelt om feltet, 2. Miljøvurdering av hogst og kulturtiltak, 3. Voksestedet, 4. Hogst og foryngelse, 5. Foryngelsens tilstand, og 6. Oppfølgende skogkulturtiltak.

Les mer:

Landbruksdirektoratet om resultatkartlegging skogbruk og miljø (veiledning, instruks, skjema, mm)

Follo landbrukskontor – Foryngelseskontroll