Produksjonstilskudd – søknadsfrist del 1(husdyr) 15. mars

Søknadsfrist del 1 er 15. mars, med telledato 1. mars. Det kan gjøres endringer i innlevert søknad frem til 29. mars.

Det er husdyrprodusenter som kan levere del 1.

I PT-søknad del 1, med søknadsfrist 15. mars, skal du registrere antall husdyr du disponerer 1. mars. Registreringen du gjør gir grunnlag for utmåling av husdyrtilskudd, tilskudd til økologisk husdyrproduksjon, driftstilskudd til melkeproduksjon og til spesialisert kjøttfeproduksjon og tilskudd til små og mellomstore melkebruk. I tillegg tas dyretallet per 1. mars med i grunnlag for avløsertilskudd og tilskudd for grovfôrareal, som har søknadsfrist 15. oktober.

VIKTIG! Dyretelling på telledatoer må stemme overens med antall dyr registrert i husdyrregisteret, ellers vil det kunne medføre avkortning av tilskudd. Landbrukskontoret ser at det var noen storfeprodusenter som hadde avvik fra telledato og registreringer i husdyrregisteret, dette kan medføre økonomiske konsekvenser for den enkelte.