Fellingsrapporter rådyr – frist 6.januar 2019

Frist for innlevering av fellingsrapport for rådyr er 6. januar.

Rapportene skal sendes valdets kommune.

For Ås kommune sendes rapporten på mail til follo.landbrukskontor@as.kommune.no

eller per post til Follo landbrukskontor, Pb. 183, 1431 Ås

Rapporten må inneholde valdnummer (evt. navn), antall felte dyr og fordeling av disse, samt valdansvarlig representants navnetrekk.

OBS: Fellingsrapport skal også leveres om man ikke har jaktet eller ikke har felt noe.

Elektronisk inmelding

Fra og med jakta 2017 kan også rådyrjegere legge inn på www.settogskutt.no

Artikkel og veileder finnes på www.hjortevilt.no

Om du rapporterer her må du bekrefte at jakta er ferdig for at kommunen skal kunne bruke disse dataene. For rådyr må det legges inn slaktevekter.

Ikke jakta?

Fellingsrapport skal leveres uavhengig av resultat. Har du ikke hatt hellet med deg i høst eller ikke har vært ute, av ulike årsaker, skal rapport fortsatt sendes inn.

Ved spørsmål kontakt Kristine Born