Skogbrannfare – plakat og varsel

Skogeiere som ønsker å henge opp denne «Skogbrann-plakaten» fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan få noen ved henvendelse til landbrukskontoret.

Vær oppmerksom på Yrs skogbrannfarevarsel. Meteorologisk institutt beregner på bakgrunn i data for nedbør, lufttemperatur og luftfuktighet en indeks for faren for skogbrann. For eksempel viser varslet for Ås i dag 04.06.2018 en indeks på 155. Høyeste farenivå, «Meget stor skogbrannfare», har indeks >70.

Follo Brannvesen IKS og Mosseregionen interkommunale brann og redning (Vestby) har i mai 2018 innført for blant annet Follokommunene særlige forbud mot å gjøre opp ild. I forbindelse med skogsdrift må stor forsiktighet utvises, og kjetting tillates inntil videre ikke benyttet. Eventuelle ytterligere restriksjoner vil bli gjort kjent blant annet på brannvesnenes internettsider.

 

 

Lenker:

Yrs skogbrannfarevarsel

Follo Brannvesen IKS

Mosseregionen interkommunale brann og redning