Vipeprosjekt i Ski 2018

Ski kommune og Follo landbrukskontor i samarbeid med Kråkstad og Ski Bondelag oppfordrer alle grunneiere og bønder til å forsøke å ivareta vipa. I den forbindelse har man satt dette på dagsorden og kontaktet lokale frivillige i Norsk Ornitologisk Forening, som kan bidra med merking av reir. De vil ta kontakt med bønder som har jorder der det er store muligheter for å finne reir eller der det er vipereir man kjenner til. Vi oppfordrer alle til å ta eventuelle henvendelser godt i mot i en felles innsats for vipa.

Foto: Jan Helge Kjøstvedt

Har du vipereir du vet om, men ikke tid til å merke?
Kontakt gjerne miljørådgiver Maja Dinéh Sørheim i Ski kommune (919 14 668/maja.dinehsorheim@ski.kommune.no),
så ser vi hva vi får til!

Les mer om vipe