Tilskudd til ungskogpleie i 2018: 35% max 150 kr/dekar

Satser og – regler for tilskudd til skogkultur i Follokommunene i 2018 er som i fjor: 35% av kostnad inntil 150 kr/dekar for ungskogpleie i hogstklasse to (middelhøyde max 10 meter).

Les om mer om ordningen på vår faste side om skogtilskudd.