Fellingsrapport rådyr Ås kommune – 6.januar

Frist for innlevering av fellingsrapport for rådyr er 6 januar.

Rapportene skal sendes valdets kommune.

For Ås kommune sendes rapporten på mail til follo.landbrukskontor@as.kommune.no

eller per post til Follo landbrukskontor, Pb. 183, 1431 Ås

Rapporten må inneholde valdnummer (evt. navn), antall felte dyr og fordeling av disse, samt valdansvarlig representants navnetrekk.

Elektronisk inmelding

Fra og med jakta 2017 kan også rådyrjegere legge inn på settogskutt.no

Artikkel og veileder finnes på www.hjortevilt.no

Ikke jakta?

Fellingsrapport skal leveres uavhengig av resultat. Har du ikke hatt hellet med deg i høst eller ikke vært ute, av ulike årsaker, skal rapport fortsatt sendes inn.

Ved spørsmål kontakt Kristine Born