Forslag til ny forskrift om skogbehandling i Oslomarka

Deler av Ski og Oppegård omfattes av skogbrukslovens markaforskrift og av markaloven.

Landbruks- og matdepartementet har foreslått ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner.

Forslaget inneholder blant annet at:

  • det geografiske virkeområdet blir identisk med markalovens. Det betyr blant annet at Svartskog i Oppegård ikke lenger vil være omfattet av forskriften
  • det ikke lenger vil være meldeplikt for hogster mindre enn 10 dekar
  • det innføres krav om elektronisk melding av hogster større enn 10 dekar og mulighet for direkte offentlig innsyn

Høringsfristen er 23.10.2017.

 

Lenker:

Landbruks- og matdepartementet: Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner – høring

Follo landbrukskontor – Skogbruk i Oslomarka

Regjeringen – Markalov for Oslomarka