Status SMIL søknader 2017

Follo ble tildelt kr. 1 695 505 i SMIL-midler i 2017, hvorav ca. kr. 500 000 utgjorde ekstraordinære midler for året.

Tilskuddsmidlene blir prioritert brukt mest til forurensningstiltak og geografisk i vannområdet Morsa 2.

Status 24.03.2017 viser;

  • 21 søknader om tilskudd er innkommet og innvilget med til sammen kr. 1 350 000 i tilskudd.
  • 4 søknader er under utarbeidelse med behov for kr. 315 700 i tilskudd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *